top of page

Asbestverwijdering, een maatschappelijk belang

In Nederland is nog zo’n 700 miljoen kilo asbest aanwezig in gebouwen. Asbest dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Saneerders verwijderen dat asbest. Specialistisch werk onder risicovolle omstandigheden. Het sleutelwoord:....................................Lees meer

bottom of page