asbest sanering brabant

asbestsanering

Binnen sanering

Voordat de daadwerkelijke saneringswerkzaamheden beginnen moet er afhankelijk van de risicoclassificatie
een containment worden gebouwd die door middel van onderdrukmachines op onderdruk wordt gezet en de lucht filtert, om te voorkomen dat de omgeving niet wordt blootgesteld aan de vrijkomende asbest. 
Het asbest wordt verwijderd en daarna wordt de ruimte schoongemaakt en wordt er een onafhankelijk geaccrediteerde laboratoria ingeschakeld die een meting verricht. 
Voldoet de meting aan de gestelde eisen, dan wordt de ruimte vrijgegeven.

Buiten sanering


Bij een buitensanering wordt het werkgebied afgezet met afzetlint en waarschuwingsborden, en mag het gebied alleen worden betreden door asbestsaneerders, toezichthoudende instanties. 

Nadat de sanering heeft plaats gevonden, wordt er een visuele inspectie uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerdelaboratoria, indien die akkoord is, wordt het gebied vrijgegeven.

 Zowel voor een binnen,- en buitensanering wordt het vrijkomend asbestmateriaal dubbel verpakt en afgevoerd naar een erkende verwerker.

google5f91068a9dc97cec.html